Bunden spiller en stor rolle.


Langt de fleste Knarr bliver brugt til kapsejllads, og her er det vigtigt med en jævn og ren bund.


Vi har her på værftet stor erfaring på dette område.


Vi tilbyder afskrabning af gammel bundmaling, slibning, opretning med spartel, primning og frisk bundmaling.